Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 – 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 10:04 02/02/2017

Nhằm thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch đi vào chiều sâu, quy mô, thực chất; tạo điều kiện cơ hội cho các địa phương, tổ chức doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng, phát triển năng lượng sạch; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp tại địa bàn Tây Nguyên. Ngày 03/01/2017, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 – 2017 tại Quyết định số 92-QĐ/BCĐTN.

Ảnh minh họa

Hội nghị được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột vào ngày 11/3/2017, với quy mô cấp vùng với dự kiến khoảng 500 đại biểu (90 đại biểu quốc tế, 410 đại biểu trong nước).

Hội nghị sẽ giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên; đánh giá kết quả thu hút đầu tư trong thời gian qua và định hướng ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016 – 2020; giới thiệu danh mục các dự án mời gọi đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên; trao đổi giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thỏa thuận đầu tư cho các nhà đầu tư; ký cam  kết tín dụng đầu tư giữa các tổ chức tín dụng với các địa phương, doanh nghiệp; tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu đã và đang đầu tư tại các tỉnh Tây Nguyên; tổ chức một số Hội thảo chuyên đề.

Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị được trích từ kinh phí Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia, kinh phí nghiên cứu liên kết vùng năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Phương Hiếu