Hoàn thiện hồ sơ dự án Khu du lịch tại danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur

Cập nhật lúc: 19:25 12/08/2018

Trên cơ sở thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với dự án Khu du lịch tại danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur, UBND tỉnh vừa có văn bản số 6696/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành liên quan để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đối với dự án trên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ dự án Khu du lịch tại danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur, chủ động lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Thác Dray Nur

Tại văn bản, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND huyện Krông Ana và các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

An Nhiên