Giảm 50% phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk và các di tích lịch sử, văn hóa

Cập nhật lúc: 09:55 17/08/2020

Đó là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trải nghiệm tại Bảo tàng Đắk Lắk

Nghị quyết nêu rõ giảm 50% phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk và các Di tích: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích số 04 Nguyễn Du (Biệt Điện Bảo Đại). Ngoài ra, tại các địa điểm trên còn thực hiện miễn toàn bộ phí tham quan đối với các trường hợp: người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người khuyết tật năng và người cao tuổi.

Việc giảm phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk và các di tích lịch sử, văn hóa lần này nhằm thực hiện Chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2020.

Duy Hà