Du lịch Đắk Lắk đón gần 600 ngàn lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2017

Cập nhật lúc: 19:21 29/10/2017

Tháng 10 năm 2017, ngành Du lịch Đắk Lắk ước đón 57.000 lượt khách, trong đó đón khoảng 5.000 lượt khách quốc tế và 52.000 lượt khách nội địa đã góp phần nâng tổng số lượt khách du lịch ước đón trong 10 tháng đầu năm 2017 lên gần 600.000 lượt khách, tăng 13,01% so với cùng kỳ 2016 và đạt 83,14% so với kế hoạch 2017, trong đó ước đón khoảng 55.000 lượt khách quốc tế, tăng 13,40% so với cùng kỳ 2016; khách nội địa ước đón hơn 530.000 lượt khách, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Tích cực tham gia các Hội chợ Du lịch Quốc tế

Doanh thu du lịch của tỉnh Đắk Lắk trong 10 tháng (chưa kể thu nhập xã hội) ước đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 25,62% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 84,17% so với kế hoạch 2017.

Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

Trong 02 tháng cuối năm 2017, Ngành Du lịch Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá, liên kết hợp tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch... để thu hút khách đạt kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Tăng cường đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng phục vụ

Hưng Hà