Du lịch Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đến tham quan, du lịch tại tỉnh

Cập nhật lúc: 21:36 17/02/2020

Du lịch Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đến tham quan, du lịch tại tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khách quốc tế tham quan tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Quy chế gồm có 03 chương và 19 Điều quy định về nguyên tắc, quy trình xử lý, cơ chế phối hợp, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả trong quá trình phối hợp giải quyết. Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khi phát sinh các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quy chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành các quy định về công tác quản lý người nước ngoài, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đến tỉnh tham quan, du lịch thông qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú du lịch.

Trong trường hợp người nước ngoài mất hộ chiếu, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn người nước ngoài trình báo Cơ quan đại diện của nước mình để được cấp giấy thông hành hoặc hộ chiếu mới và đề nghị Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có công hàm thông báo gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để thực hiện các thủ tục xuất cảnh.

Duy Hà