Doanh thu du lịch Đắk Lắk tăng 7,5% trong tháng 01 năm 2017

Cập nhật lúc: 16:34 03/02/2017

Tháng 01 năm 2017, ngành Du lịch Đắk Lắk ước đón tiếp và phục vụ khoảng 51.000 lượt khách tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khách quốc tế ước đạt 6.000 lượt khách, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2016; khách trong nước ước đạt 45.000 lượt tăng 5,88% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu  du lịch (chưa tính thu nhập xã hội) ước đạt 43 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ 2016.

 

Hưng Hà