Doanh thu du lịch Đắk Lắk 4 tháng đầu năm 2019 tăng 28,89%

Cập nhật lúc: 07:57 02/05/2019

Tháng 04 năm 2019, Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 85 tỷ đồng; khách du lịch ước đạt 80.000 lượt khách, trong đó, khách trong nước ước đạt 72.500 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 7.500 lượt khách đã góp phần đưa tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh 4 tháng năm 2019 ước đạt 406 tỷ đồng, đạt 38,67% kế hoạch và tăng 28,89% so với cùng kỳ 2018; tổng số khách đón tiếp ước đạt 405.000 lượt khách, đạt 42,63% kế hoạch, tăng 15,71% so cùng kỳ năm 2018, trong đó, khách trong nước ước đạt 367.500 lượt khách đạt 42,73% kế hoạch, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2018; khách quốc tế ước đạt 37.500 lượt khách, đạt 41,67% kế hoạch, tăng 22,95% so với cùng kỳ năm 2018.

Khách thưởng thức rượu cần tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Đạt được kết quả như trên là do Ngành du lịch Đắk Lắk đã tích cực chủ động trong việc đổi mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách, tăng cường tuyên truyền quảng bá,…

 Dương Nguyễn