Đề xuất miễn giảm phí, lệ phí trong hoạt động du lịch để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID - 2019

Cập nhật lúc: 15:31 26/03/2020

Đó là nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Tài chính tại Công văn số 1205/BVHTTDL-KHTC, ngày 24/3/2020

Tham quan Bảo tàng Đắk Lắk

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2155/BTC-CST về việc rà soát, đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID -19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề nghị Bộ Tài Chính xem xét quy định miễn 02 loại phí được quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính trong vòng 01 năm kể từ ngày 01/4/2020 để hỗ trợ kịp thời các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID 2019. Cụ thể: (1) Phí thẩm định cấp đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Trong đó, mức phí cấp đổi là 2 triệu đồng/giấy phép, mức phí cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép. (2) Phí thẩm định cấp đổi và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Trong đó, mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 650.000đồng/thẻ và mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000đồng/thẻ./.

Duy Hà