Đắk Lắk: khách du lịch tăng 13,46% trong 4 tháng đầu năm 2017

Cập nhật lúc: 07:53 25/04/2017

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tháng 4 năm 2017, du lịch Đắk Lắk ước đón 57.000 lượt khách, trong đó ước đón 5.000 lượt khách quốc tế và 52.000 lượt khách nội địa, doanh thu du lịch (chưa kể thu nhập xã hội) ước đạt 50 tỷ đồng.

Kết quả đạt được của tháng 4 đã đưa tổng số lượt khách du lịch đón tiếp trong 4 tháng đầu năm 2017 lên 242.000 lượt khách bằng 34,57% kế hoạch năm 2017 và tăng 13,46% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: khách quốc tế ước đạt 24.000 lượt khách bằng 36,92% kế hoạch năm 2017 và tăng 12,68% so với cùng kỳ năm 2016; khách trong nước ước đạt 218.000 lượt khách, bằng 34,33% kế hoạch năm 2017 và tăng 13,54% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu du lịch 4 tháng ước đạt 200 tỷ đồng bằng 33,33% kế hoạch và tăng 20,34% so với cùng kỳ năm 2016./.

                                                                               

 

Hưng Hà