Đắk Lắk: đón hơn 510 ngàn lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2016

Cập nhật lúc: 09:48 24/12/2016

Tháng 10 năm 2016, ngành Du lịch Đắk Lắk ước đón 37.000 lượt khách, trong đó khoảng 3.500 lượt khách quốc tế và 33.500 lượt khách nội địa đã góp phần nâng tổng số lượt khách du lịch ước đón trong 10 tháng đầu năm 2016 lên hơn 515.000 lượt khách, tăng 16,83% so với cùng kỳ 2015 và đạt 80,47% so với kế hoạch 2016, trong đó ước đón hơn 48.500 lượt khách quốc tế, tăng 16,03% so với cùng kỳ 2015; khách nội địa ước đón hơn 466.000 lượt khách, tăng 16,92% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu du lịch của tỉnh Đắk Lắk trong 10 tháng (chưa kể thu nhập xã hội) ước đạt 402 tỷ đồng, tăng 16,18% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 83,75% so với kế hoạch 2016.

Hưng Hà