Đắk Lắk: Doanh thu du lịch quý I/2017 tăng hơn 18 % so với cùng kỳ năm 2016

Cập nhật lúc: 14:40 20/03/2017

Quý I năm 2017, du lịch Đắk Lắk có nhiều điều kiện tăng trưởng vì thời gian này trùng vào dịp nghỉ Lễ, Tết kéo dài và tỉnh tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 cùng nhiều hội thảo, giải thể thao toàn quốc,… nên đã thu hút được một lượng rất lớn du khách đến Đắk Lắk tham quan và vui chơi đã góp phần làm cho doanh thu du lịch ước đạt 150 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch và tăng 18,11% so với cùng kỳ; Tổng số khách đón tiếp ước đạt 185.000 lượt khách, đạt 26,43% kế hoạch, tăng 15,55% so cùng kỳ. Trong đó, khách trong nước ước đạt 166.000 lượt khách đạt 26,14% kế hoạch, tăng 15,60% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 19.000 lượt khách, đạt 29,23% kế hoạch, tăng 15,15% so với cùng kỳ; Công suất sử dụng buồng phòng ước đạt 65%.

Lễ hội đường phố tại thành phố Buôn Ma Thuột

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, Ngành Du lịch Đắk Lắk đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: Triển khai Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; tham mưu dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về phát triển du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch hành động số 6120/KH-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam du lịch Việt Nam, mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 và các quy hoạch chi tiết khác; tổ chức thẩm định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo đơn đề nghị của cơ sở; đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức tốt các tour du lịch phục vụ du khách; cấp thẻ hướng dẫn viên; xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch ...; hướng dẫn các đơn vị kinh doanh lưu trú và kinh doanh lữ hành du lịch mới đi vào hoạt động thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch, tham gia và vận động các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước: Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ VITM Hà Nội 2017; Hội chợ ITE thành phố Hồ Chí Minh 2017;... mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình và sản phẩm du lịch; triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo,bồi dướng nguồn nhân lực du lịch tỉnh năm 2017 và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, điểm du lịch về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và công tác vệ sinh môi trường nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn trong kinh doanh du lịch.

Hưng Hà