Đắk Lắk: Doanh thu du lịch 9 tháng năm 2017 ước tăng 24,45% so với cùng kỳ năm 2016

Cập nhật lúc: 20:48 28/09/2017

9 tháng đầu năm 2017, Du lịch ĐắkLắk đã đón tiếp và phục vụ được một lượng rất lớn du khách đến Đắk Lắk tham quan và vui chơi đã góp phần làm cho doanh thu du lịch ước đạt 453 tỷ đồng, đạt 75,50% so với kế hoạch và tăng 24,45% so với cùng kỳ 2016. Tổng lượt khách ước đạt 525.000 lượt khách, đạt 75% kế hoạch và tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 50.000 lượt khách, đạt 76,92% kế hoạch và tăng 11,11% so với cùng kỳ 2016; khách trong nước ước đạt 475.000 lượt khách, đạt 74,80% kế hoạch và tăng 9,70% so với cùng kỳ 2016.

Trải nghiệm trong rừng

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, Ngành Du lịch Đắk Lắk đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về phát triển du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch hành động số 6120/KH-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam du lịch Việt Nam, mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo đơn đề nghị của cơ sở; đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức tốt các tour du lịch phục vụ du khách; cấp thẻ hướng dẫn viên; xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch ...; hướng dẫn các đơn vị kinh doanh lưu trú và kinh doanh lữ hành du lịch mới đi vào hoạt động thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, điểm du lịch về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và công tác vệ sinh môi trường nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn trong kinh doanh du lịch..../.

Hưng Hả