Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2018

Cập nhật lúc: 13:07 25/12/2017

Tiết mục Ching Jhô

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đồng ý giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách trong năm 2018.

Nghi thức mời rượu (mở đầu Chương trình biểu diễn)

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu đến với đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế góp phần bảo tồn và phát huy giá trị "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, làm đa dạng, phong phú thêm sản phẩm du lịch góp phần thúc đẩy Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nói riêng phát triển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu nội dung Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách đến các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, nhân viên tại đơn vị, Nhân dân và du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch được biết, tham gia.

Nhân dân địa phương và du khách trong và ngoài nước thưởng thức Chương trình

Địa điểm và Lịch trình biểu diễn năm 2018 như sau:

* Địa điểm: Biệt Điện Bảo Đại (số 02, đường Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

* Lịch trình biểu diễn:

THỜI GIAN BIỂU DIỄN

KỲ BIỂU DIỄN

Tháng 1

Thứ Bảy, ngày 13/01/2018

Kỳ 1

Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

Kỳ 2

Tháng 2

Thứ Bảy, ngày 10/02/2018

Kỳ 3

Thứ Bảy, ngày 24/02/2018

Kỳ 4

Tháng 3

Thứ Bảy, ngày 17/3/2018

Kỳ 5

Thứ Bảy, ngày 31/3/2018

Kỳ 6

Tháng 4

Thứ Bảy, ngày 14/4/2018

Kỳ 7

Thứ Bảy, ngày 28/4/2018

Kỳ 8

Tháng 5

Thứ Bảy, ngày 12/5/2018

Kỳ 9

Thứ Bảy, ngày 26/5/2018

Kỳ 10

Tháng 6

Thứ Bảy, ngày 16/6/2018

Kỳ 11

Thứ Bảy, ngày 30/6/2018

Kỳ 12

Tháng 7

Thứ Bảy, ngày 14/7/2018

Kỳ 13

Thứ Bảy, ngày 28/7/2018

Kỳ 14

Tháng 8

Thứ Bảy, ngày 11/8/2018

Kỳ 15

Thứ Bảy, ngày 25/8/2018

Kỳ 16

Tháng 9

Thứ Bảy, ngày 15/9/2018

Kỳ 17

Thứ Bảy, ngày 29/9/2018

Kỳ 18

Tháng 10

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

Kỳ 19

Thứ Bảy, ngày 27/10/2018

Kỳ 20

Tháng 11

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

Kỳ 21

Thứ Bảy, ngày 24/11/2018

Kỳ 22

Tháng 12

Thứ Bảy, ngày 15/12/2018

Kỳ 23

Thứ Bảy, ngày 29/12/2018

Kỳ 24

 

 

 

Thụy Phương