Đắk Lắk có 57 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng

Cập nhật lúc: 15:17 27/03/2017

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, đến ngày 25/3/2017, toàn tỉnh có 199 cơ sở lưu trú du lịch với 4.216 phòng nghỉ  và 6.931 giường, có khả năng đón khoảng 10.000 khách trong cùng một thời điểm.

Khách sạn Hai Bà Trưng đạt tiêu chuẩn 5 sao

Trong đó, có 57 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ Một đến Năm Sao và đạt chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, gồm 50 khách sạn và 07 nhà nghỉ được xếp hạng (bao gồm: 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn Năm sao, 02 khách sạn đạt tiêu chuẩn Bốn sao, 05 khách sạn đạt tiêu chuẩn Ba sao, 06 khách sạn đạt tiêu chuẩn Hai sao, 36 khách sạn đạt tiêu chuẩn Một sao và 07 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch).

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo các điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch và trình tự đăng ký thẩm định, tái thẩm định loại hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường kinh doanh lưu trú du lịch trong sạch và bình đẳng.

Thụy Phương