Đắk Lắk ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 - 2020

Cập nhật lúc: 08:00 30/09/2017

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 - 2020, nhằm tuyên truyền quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk, qua đó, thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, tập trung khai thác hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn,... góp phần thu hút và tăng nhanh lượng khách du lịch đến Đắk Lắk; tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch như: Dự án khu du lịch quốc gia, dự án khu thể thao, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp,…; phát triển các trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao, hình thành chuỗi liên kết sản phẩm du lịch kết nối trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch điểm đến Đắk Lắk, các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của du lịch tỉnh ra nước ngoài nhằm thúc đẩy lượng khách quốc tế đến với Đắk Lắk, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách quốc tế; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch ở trong nước nhằm nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn hóa trong du lịch với khách du lịch trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển bền vững du lịch nội địa.

Tuyên truyền thông qua đăng cai các giải thể thao

Kế hoạch gồm 05 nhóm hoạt động chính, như: Xây dựng tài liệu, ấn phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch (Thu thập, biên tập và xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch Đắk Lắk; cung cấp các thông tin du lịch; xây dựng đĩa VCD, DVD giới thiệu tiềm năng du lịch Đắk Lắk, bản sắc văn hóa các dân tộc, sản phẩm, các dịch vụ du lịch bằng 03 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp; cung cấp kịp thời các thông tin về xúc tiến, quảng bá du lịch, kết quả phát triển du lịch; chính sách mới của Trung ương và địa phương về phát triển du lịch; Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng (Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan đơn vị; Phối hợp với cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh và các đài truyền hình, các cơ quan báo chí ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước để quảng bá tiềm năng, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư ngành du lịch Đắk Lắk; Liên kết với cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Du lịch; gửi đăng tải, cập nhật các chương trình, kế hoạch, hoạt động du lịch lịch của tỉnh lên Cổng thông tin của Tổng Cục Du lịch” và liên kết với website của các tỉnh, thành phố để cung cấp thông tin và quảng bá du lịch Đắk Lắk; xây dựng, duy trì các panô tấm lớn đảm bảo thẩm mỹ tại các khu, điểm du lịch, trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh);

Di tích Danh thắng Quốc gia Thác Drai Yông

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch ở trong nước (Tham gia các hoạt động trong chương trình, sự kiện du lịch quốc gia do Tổng cục Du lịch tổ chức; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và các hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch của trung ương, khu vực và tại các tỉnh có tiềm năng để tuyên truyền quảng bá về du lịch của tỉnh Đắk Lắk; tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch gắn liền với các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể dục thể thao, hội nghị, hội chợ, hội thảo; tổ chức các chương trình mời các hãng lữ hành (farmtrip), các đoàn phóng viên báo chí (presstrip) trong nước đến khảo sát giới thiệu các tuyến, điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch mới tại Đắk Lắk; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu của đơn vị); Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch ở nước ngoài (Phối hợp trong các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh với các hoạt động xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến Đắk Lắk tại một số thị trường trọng điểm ở khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Âu,… trong các dịp lãnh đạo tỉnh có các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa với các nước; phối hợp tham gia và gửi các ấn phẩm tuyên truyền tại các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch tổ chức để liên kết giới thiệu quảng bá về du lịch Đắk Lắk…);  Phát triển Marketing điện tử phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch (Tăng cường quảng bá, giới thiệu cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trọng tâm là Website của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh (daktip.vn); liên kết với website của cơ quan xúc tiến đầu tư, cơ quan xúc tiến thương mại của tỉnh Đắk Lắk trong việc giới thiệu về điểm đến của du lịch tỉnh Đắk Lắk tới các thị trường du lịch trong và ngoài nước; liên kết với các website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố trung tâm du lịch của cả nước và 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác chương trình phát triển du lịch với tỉnh Đắk Lắk; hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn giúp doanh nghiệp trong công tác quảng bá, xúc tiến khảo sát, thâm nhập thị trường trong và ngoài nước.

Tuyên truyền văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

           Tổng kinh phí để tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến là: 18,155 triệu đồng (Mười tám tỷ một trăm năm mươi lăm triệu đồng), được lấy từ nguồn kinh phí ngân sách hàng năm của tỉnh và kinh phí được huy động từ các nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp tham gia và các nguồn hợp pháp khác.

Thụy Phương