Công bố các chương trình du lịch trong Chương trình du lịch “Hành trình Di sản” phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên năm 2017

Cập nhật lúc: 09:57 24/12/2016

Theo tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay đã có 14 đơn vị tham gia các chương trình du lịch trong Chương trình du lịch “Hành trình Di sản” được xây dựng trên Khung chương trình “Hành trình Di sản” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với 23 chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên năm 2017 và 10 chương trình phục vụ thường xuyên gồm:

1. Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

2. Công ty TNHH Du lịch DakViet

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

3. Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – VieTraVel

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

+ Chương trình 1

 + Chương trình 2

4. Công ty TNHH MTV DV Lữ hành Saigontourist

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

+ Chương trình 1

 + Chương trình 2

 + Chương trình 3

5. Công ty TNHH đầu tư du lịch và thương mại Đam San

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

6. Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

7. Chi nhánh Du lịch và Khách sạn - Công ty TNHH MTV XNK 2/9

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

+ Chương trình 1

+ Chương trình 2

+ Chương trình 3

+ Chương trình 4

+ Chương trình 5

- Chương trình phục vụ thường xuyên

8. Công ty TNHH TMDV Lữ hành BAZAN Xanh

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

- Chương trình phục vụ thường xuyên

+ Chương trình 1

+ Chương trình 2

9. Công ty TNHH Lữ hành Phạm Gia

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

+ Chương trình 1

+ Chương trình 2

- Chương trình phục vụ thường xuyên

+ Chương trình 1

+ Chương trình 2

10. Công ty TNHH MTV DV Du lịch Vũ Nguyên

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

11. Công ty TNHH MTV TMDV Du lịch DakTour

- Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội Cà phê

+ Chương trình 1

+ Chương trình 2

+ Chương trình 3

12. Công ty TNHH dịch vụ du lịch Ngày Mới

- Chương trình phục vụ thường xuyên

+ Chương trình 1

+ Chương trình 2

+ Chương trình 3

13. Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê

- Chương trình phục vụ thường xuyên

14. Công ty TNHH lữ hành Cao Nguyên Việt Nam

- Chương trình phục vụ thường xuyên