Bồi dưỡng và thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế

Cập nhật lúc: 07:59 04/03/2019

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức “Lớp bồi dưỡng và thi Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế” cho 15 học viên là giám đốc, trưởng bộ phận kinh doanh lữ hành của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh ...

Quang cảng lớp tập huấn

Tại đây, học viên được truyền đạt các nội dung kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp và thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Các học viên tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc, tập trung nghe giảng và tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động du lịch tại đơn vị.

Tham gia tích cực và nghiêm túc Lớp bồi dưỡng, tất cả các học viên đủ điều kiện tham gia thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế để các đơn vị đủ điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định của Luật.

Ngọc Tú