Bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Krông Bông

Cập nhật lúc: 07:55 30/08/2017

Trong 3 ngày (23 - 25/8/2017), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Lạt tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng cho cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý du lịch; cán bộ văn hóa các xã, thị trấn; trưởng các thôn, buôn và người làm công tác quản lý, nhân viên hiện đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Krông Bông.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phạm Tâm Thanh  phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về du lịch cộng đồng; các bước cần triển khai một mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú tại nhà dân,…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Qua đó, giúp các học viên nâng cao hiểu biết về vai trò của du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; cách thức tổ chức mô hình du lịch cộng đồng cùng các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách … nhằm ứng dụng thực tế vào quá trình triển khai xây dựng và quản lý du lịch cộng đồng tại địa phương.

 Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phạm Tâm Thanh trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Đinh Thủy