Bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Cư M’gar

Cập nhật lúc: 17:04 28/10/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar và Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại Buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar .

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp tập huấn là các cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý du lịch tại Phòng Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND phụ trách công tác văn hóa xã tại các xã; Trưởng thôn, buôn; người quản lý, nhân viên hiện đang làm việc tại các hộ, đơn vị kinh doanh du lịch; người dân (đang kinh doanh hoặc dự kiến kinh doanh) hoạt động về du lịch tại các thôn, buôn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Cư M’gar.Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 27/10-29/10/2020), các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt các kiến thức cơ bản như: Tổng quan về du lịch cộng đồng; các bước cần triển khai một mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú tại nhà dân,…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Thông qua Lớp tập huấn, các học viên sẽ nâng cao hiểu biết về vai trò của du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cách thức tổ chức tốt mô hình du lịch cộng đồng cùng các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách,… từ đó, học viên có thể ứng dụng thực tế vào quá trình triển khai xây dựng và quản lý du lịch cộng đồng tại địa phương.

Được biết, Cư M’gar là huyện có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là phát triển về du lịch cộng đồng, trong đó buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê là một trong những buôn có tiềm năng để phát triển loại hình này, nhưng hiện nay, hầu hết bà con trong buôn chưa được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ du lịch, đặc biệt du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay.  

Đinh Thủy