Bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 21:30 23/09/2018

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ và Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng cho 60 học viên là cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý du lịch tại phòng Văn hóa và Thông tin; cán bộ văn hóa các xã, thị trấn; trưởng các thôn, buôn và người làm công tác quản lý, nhân viên hiện đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư tại các địa bàn có tiềm năng phát triển về du lịch trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Trong 4 ngày, các học viên được truyền đạt các kiến thức cơ bản như: Tổng quan về du lịch cộng đồng; các bước cần triển khai một mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú tại nhà dân… Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về vai trò của du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; cách thức tổ chức tốt mô hình du lịch cộng đồng, cùng các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách…

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia 

Đinh Thủy