Bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt náo du lịch cho Hướng dẫn viên du lịch

Cập nhật lúc: 10:00 12/05/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt náo du lịch cho Hướng dẫn viên du lịch là các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm hiện đang công tác các đơn vị kinh doanh lữ hành, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và Bảo tàng Đắk Lắk.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về các chuyên đề như: Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng; Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch; Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về du lịch; Tình hình phát triển du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo; Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và kỹ năng tổ chức hoạt náo cho hướng dẫn viên du lịch,…

Học viên tham gia lới bồi dưỡng

Thông qua Lớp tập huấn, nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh doanh lữ hành; các khu, điểm du lịch, các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ du lịch… góp phần khôi phục lại các hoạt động kinh doanh du lịch sau dịch Covid-19. Đồng thời, cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Đinh Thủy