Ban hành Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch của tỉnh trong năm 2020

Cập nhật lúc: 14:55 05/03/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch của tỉnh trong năm 2020

Theo Kế hoạch, năm 2020 sẽ tổ chức chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch gồm: Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt náo cho Hướng dẫn viên du lịch; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ bàn nhà hàng; Lớp tập huấn về du lịch nông nghiệp; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân; Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Sút M; Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar.

Ảnh minh họa

Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, cán bộ các thôn buôn có tổ chức kinh doanh các hoạt động du lịch; lãnh đạo, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh, Ban Quản lý Di tích tỉnh, Bảo tàng tỉnh; quản lý, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh hoạt động lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch; các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch; cơ sở kinh doanh, mua sắm, ăn uống, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch; các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm du lịch, chuyên nghiệp hóa và năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch tỉnh nhà, phấn đấu đến năm 2020 du lịch Đắk Lắk trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh nhà có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao nhận thức về du lịch cho các hộ kinh doanh, cộng đồng và dân cư trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Cư M’ gar và thành phố Buôn Ma Thuột; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Du lịch có chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.

Đinh Thủy