Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam năm 2020.

Cập nhật lúc: 21:50 18/06/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu tuyên truyền về chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Du lịch Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; những thành tựu nổi bật của ngành gắn với quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của đất nước; những định hướng, giải pháp trong thời gian tới để ngành Du lịch phát triển hiện đại hội nhập với khu vực và thế giới; Ôn lại truyền thống lịch sử phát triển của ngành Du lịch Việt Nam nói chung và ngành Du lịch Ðắk Lắk nói riêng.

Ảnh minh họa

Qua đó, nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành Du lịch ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ của toàn Ngành trong giai đoạn mới; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, kịp thời, tạo ấn tượng sâu sắc, có nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, cộng đồng, xã hội.

 

Đinh Thủy