Ban hành Kế hoạch tổ chức các các Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật lúc: 08:51 18/09/2018

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm du lịch, chuyên nghiệp hóa và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh nhà, phấn đấu đến năm 2020, du lịch Đắk Lắk trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương; Nâng cao nhận thức về du lịch cho các hộ kinh doanh, cộng đồng và dân cư trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Krông Bông và thành phố Buôn Ma Thuột; Bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh, cộng đồng và dân cư trong hoạt động kinh doanh du lịch nắm được các phương pháp, kỹ năng trong việc tổ chức tốt mô hình du lịch cộng đồng cùng các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách, nhằm tạo nhiều việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy du lịch huyện phát triển. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các các Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện Buôn Đôn, Krông Bông và thành phố Buôn Ma Thuột.

Sở VHTTDL tổ chức lớp tập huấn về công tác du lịch năm 2017

Theo kế hoạch, năm 2018 sẽ tổ chức các các Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Buôn Đôn, Krông Bông và Tp. Buôn Ma Thuột. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là Cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, cán bộ các thôn buôn có hoạt động du lịch phát triển; Người làm công tác quản lý, nhân viên hiện đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch, các hộ kinh doanh, cộng đồng, dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ về du lịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Krông Bông và thành phố Buôn Ma Thuột; Các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn các huyện có tiềm năng phát triển du lịch.

Tập huấn về công tác sơ cứu trong hoạt động du lịch

 

Đinh Thủy