Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch huyện Lắk phát triển

Cập nhật lúc: 09:29 20/10/2017

Sáng 19/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phát triển du lịch huyện Lắk và đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện Lắk và  doanh nghiệp liên quan.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chủ trì cuộc họp

Là một huyện trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk, huyện Lắk rất giàu tiềm năng phát triển du lịch, với sông, hồ, thác nước, rừng nguyên sinh và văn hóa dân tộc thiểu số địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, du lịch Lắk phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chủ yếu là do Quy hoạch du lịch của huyện triển khai chậm và gặp vướng mắc trong tổ chức thực hiện; nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho du lịch Lắk còn hạn chế; các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn nguồn lực hạn chế, chưa liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau;…

Đại diện UBND huyện Lắk phát biểu

Các đại biểu dự họp đã trao đổi thảo luận các công việc đã triển khai thực hiện trong thời gian qua và các nhiệm vụ đề xuất để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí  Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm, bố trí nguồn lực để xây dựng Khu du lịch hồ Lắk thật sự trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh; đề nghị UBND huyện Lắk đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 Khu du lịch hồ Lắk để Sở Xây dựng sớm thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 11 năm 2017 và khẩn trương triển khai việc di dời các hộ dân ven hồ Lắk để tạo cảnh quan tại khu vực này; Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí cho huyện Lắk phục vụ việc nạo vét lòng hồ, tạo cảnh quan cho hồ Lắk vào năm 2018. Đối với việc đầu tư, quản lý và khai thác Danh thắng quốc gia Thác Bìm Bịp, trước mắt chưa có nhà đầu tư giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ Lắk xây dựng phương án đầu tư, quản lý và khai thác và báo cáo phương án trước ngày 30/10/2017; các sở, ngành liên quan theo chức năng được giao tiếp tục quan tâm để thúc đẩy du lịch huyện Lắk phát triển trong thời gian tới. 

Khảo sát sản phẩm dịch vụ tại Khu du lịch hồ Lắk

Thụy Phương