Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2017

Cập nhật lúc: 19:46 26/01/2018

Sáng 26/01, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh chủ trì Hội nghị.

PGĐ Sở VH,TT&DL Phạm Tâm Thanh thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2017

Trong năm 2017, hòa cùng với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, du lịch Đắk Lắk cũng đạt được thành tích nổi bật: Lượng khách đón tiếp và phục vụ ước đạt 703.000 lượt khách, vượt 0,43% kế hoạch và tăng 13,20% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế ước đạt 67.000 lượt khách, tăng 15,52% so với năm 2016; khách trong nước ước đạt 636.000 lượt khách, tăng 12,97% so với năm 2016. Doanh thu du lịch ước đạt 610 tỷ đồng, tăng 1,67% so với kế hoạch và tăng 27,08% so với cùng kỳ năm 2016; công suất sử dụng phòng ước đạt 61%. Kết quả trên là sự nổ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp cùng cộng đồng dân cư đối với ngành du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; nhiều văn bản quy phạm pháp luật về du lịch được ban hành; công tác đầu tư và thu hút đầu tư được tăng cường; chất lượng nguồn nhân lực du lịch từng bước được cải thiện; công tác xúc tiến quảng bá du lịch cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú;…

Năm 2018, ngành du lịch Đắk Lắk sẽ tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách về du lịch của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến, đầu tư du lịch; nâng cao năng lực, điều hành, quản lý nhà nước về du lịch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch... để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (đón tiếp và phục vụ khoảng 810.000 lượt khách, trong đó có 75.000 khách quốc tế, 735.000 khách trong nước; doanh thu du lịch đạt 750 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng đạt 60%).

PCT UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PTDL Nguyễn Tuấn Hà phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao kết quả ngành du lịch Đắk Lắk đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong năm 2017 để ngành du lịch nghiên cứu, khắc phục. Đối với nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động của đội ngũ hưỡng dẫn viên du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị phát triển du lịch tại huyện Buôn Đôn;…; đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội trong quý I/2018; đề nghị các Sở, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo bám sát các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện;…

Dương Nguyễn