Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk họp triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật lúc: 15:30 22/03/2017

Ngày 21/03/2017, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Quyết định  thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của ngành Du lịch trong năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017; đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao kết quả của ngành Du lịch và Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm 2016 và cơ bản thống nhất với dự thảo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá bổ sung nội dung chương trình liên kết phát triển du lịch với các địa phương đã ký kết; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột thống nhất một số nhiệm vụ công tác trong năm 2017 như: Quy hoạch các tuyến đường trồng hoa và cây xanh đặc trưng của Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ khách tham quan du lịch; sắp xếp tổ chức tuyến phố đi bộ mua sắm, chợ đêm, khu phố ẩm thực tại thành phố Buôn Ma Thuột,... để chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo.

Ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  báo cáo tại cuộc họp

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo và đề xuất định hướng phát triển du lịch thành “ngành kinh tế mũi nhọn” hoặc “ngành kinh tế quan trọng” của tỉnh trong thời gian tới; chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Đắk Lắk năng động, sáng tạo và đổi mới hơn trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Đắk Lắk; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khởi nghiệp theo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Quyết định số 9239/QĐ-UBND ngày 16/11/2016; Sớm hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030; các kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cần cụ thể và chi tiết hơn, không nên để xuất chung chung; tăng cường vận động xã hội hóa phục vụ các hoạt động của du lịch.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào các hoạt động, các kỳ họp của Ban Chỉ đạo, thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ được phân công để Ban Chỉ đạo hoạt động ngày càng hiệu quả và tham mưu tích cực cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phát triển du lịch của tỉnh.

Thụy Phương