Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2017

Cập nhật lúc: 16:04 27/07/2017

Chiều ngày 25/7/2017, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã họp với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh nhằm đánh giá hoạt động 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đ/c Nguyễn Tuấn Hà, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của ngành Du lịch trong 06 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017; đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới như: Tập trung phát triển môi trường du lịch, khảo sát xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, hạn chế sử dụng dịch vụ Voi, phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh,…

Đ/c Phạm Tâm Thanh, PGĐ Sở VH,TT&DL thông qua dự thảo báo cáo

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo đánh giá cao kết quả của ngành Du lịch và Ban Chỉ đạo đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2017, kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo và ghi nhận ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn chỉnh Báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo 06 tháng đầu năm 2017.

Quang cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong 06 tháng cuối năm 2017, như: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét tham mưu mưu tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà đầu tư lớn về phát triển du lịch tỉnh; giao Sở Tài chính xem xét tham mưu cấp kinh phí trong năm 2017 để tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn tốt và lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 đảm bảo tiến độ theo quy định; tập trung phát triển tốt sản phẩm du lịch đang có và tiến hành khảo sát để xây dựng các sản phẩm mới; Hiệp hội Du lịch tỉnh hoàn thành việc đề xuất nhân sự và thời gian tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2020; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động du lịch; triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch năm 2017… 

Phương Hiếu