Đắk Lắk tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

Cập nhật lúc: 14:17 07/08/2017

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giai đoạn 2017 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Quyết định số 886/KH-UBND, ngày 13/02/2017), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2017 nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch của tỉnh nhà có quy mô, cơ cấu, chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Phạm Tâm Thanh khai mạc Lớp tập huấn

Theo đó, 07 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tham mưu tổ chức được 05 Lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa, với gần 500 học viên tham dự, gồm: Lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ lễ hội và phổ biến nội dung Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng năm 2017; Lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên; Lớp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về du lịch; Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng; Lớp bồi dưỡng nhận thức về du lịch cộng đồng tại huyện Cư M’gar.

Theo Kế hoạch, dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, cán bộ các thôn, buôn có hoạt động du lịch phát triển,… ; phối hợp với huyện Krông Bông tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về du lịch cộng đồng tại huyện.

 Học viên tham dự tập huấn do Tổng cục Du lịch tổ chức

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham gia các Lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, ngành tổ chức: Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh; tham gia Hội thảo Tập huấn nghiệp vụ công tác Pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tham gia tập huấn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông; tập huấn, quán triệt các văn bản mới về du lịch tại Tiền Giang,...

Phương Hiếu