Đắk Lắk: đón hơn 460 ngàn lượt khách trong 8 tháng đầu năm 2017

Cập nhật lúc: 09:08 30/08/2017

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 năm 2017, ngành Du lịch Đắk Lắk ước đón 59 ngàn lượt khách, trong đó khoảng 6 ngàn lượt khách quốc tế và 53 ngàn lượt khách nội địa, nâng tổng số lượt khách du lịch ước đón trong 8 tháng đầu năm 2017 lên hơn 460 ngàn lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2016 và đạt gần 67% so với kế hoạch 2017 trong đó ước đón hơn 45 ngàn lượt khách quốc tế, tăng gần 12% so với cùng kỳ 2016; khách nội địa ước đón hơn 420 ngàn lượt khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Tham quan du lịch sinh thái ở Buôn Đôn

Doanh thu du lịch của tỉnh Đắk Lắk trong 8 tháng (chưa kể thu nhập xã hội) ước đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt gần 67% so với kế hoạch 2017.

Phương Hiếu