Đắk Lắk hợp tác triển khai hoạt động Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch quốc tế trên Cổng Thông tin Invest Global

Cập nhật lúc: 08:54 03/10/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thống nhất hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch quốc tế triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên Cổng thông tin Invest Global theo phương thức online.

Ảnh minh họa

Cổng Thông tin Invest Global là cầu nối về đầu tư giữa các tỉnh/thành phố, địa phương trên cả nước với các Nhà đầu tư, trong nước và quốc tế thông qua việc giới thiệu danh mục các dự án mời gọi đầu tư và giới thiệu tiềm năng, lợi thế, ưu đãi và môi trường, chính sách thu hút đầu tư. Kết nối giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ, Ngành/Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố) với các nhà đầu tư/nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài và nguồn lực của toàn xã hội sẽ tạo thành thị trường giao dịch tốt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, với việc ứng dụng thành tựu công nghệ số trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0 (Dữ liệu lớn BigData và Trí tuệ nhân tạo A1).

Thông qua phương thức online. toàn bộ danh mục các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh Đắk Lắk sẽ được đăng tải tại Cổng Thông tin Investglobal.vn nhằm kết nối, giới thiệu Nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến làm việc với tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư; đồng thời, giúp đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư đáp ứng được tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho dự án mời gọi đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk được giao làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin; chủ động phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch quốc tế để triển khai thực hiện đúng quy định./.

Dương Nguyễn