4 tháng đầu năm, khách tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đạt gần 50% kế hoạch năm

Cập nhật lúc: 14:39 08/05/2019

Tháng 4 năm 2019, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã đón tiếp và phục vụ ước đạt trên 8.400 lượt khách, trong đó, khách trong nước ước đạt trên 8.100 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 300 lượt khách đã góp phần nâng tổng số khách đón tiếp và phục vụ 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt trên 31.200 lượt khách, đạt gần 50% kế hoạch, trong đó, khách trong nước ước đạt 30.000 lượt khách đạt 48,78% kế hoạch, khách quốc tế ước đạt 1.300 lượt khách, đạt 37,14% kế hoạch.

Hướng dẫn sử dụng nhạc cụ truyền thống của người Êđê

Tổng thu từ khách tham quan trong 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt gần 567 triệu đồng, đạt 47,25% so với kế hoạch.

Dương Nguyễn