Tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật lúc: 19:56 03/12/2017

Luật Du lịch 2017 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017 có nhiều điểm mới về cơ sở lưu trú du lịch so với Luật Du lịch năm 2005.

Khách sạn Đăkruco 4 sao

Theo Luật Du lịch 2017, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, gồm: Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất  kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện  đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng theo chất lượng dịch vụ, khách du lịch khi lựa chọn cơ sở lưu trú đã được xếp hạng thì sẽ yên tâm hơn về chất lượng dịch vụ.

Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

Luật cũng quy định về thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao; Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao.

Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm (trước đây là 03 năm). Biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được gắn ở khu vực cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch.

 

Dương Nguyễn