Triển khai quản lý hướng dẫn viên theo Luật Du lịch 2017

Cập nhật lúc: 19:18 13/11/2017

Đó là yêu cầu của Tổng cục Du lịch đối với  Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện triển khai quản lý hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Nghe Hướng dẫn viên tại điểm thuyết minh

Theo đó, hướng dẫn viên chỉ được hành nghề khi đáp ứng cả 3 điều kiện sau:

Thứ nhất, Có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Thứ hai, Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội-nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Thứ ba, Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Đồng thời, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các Sở chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành tạo điều kiện thành lập tổ chức xã hội-nghề nghiệp và hướng dẫn du lịch-tổ chức giúp bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên trong việc tuân thủ pháp luật.

Dương Nguyễn