Triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Cập nhật lúc: 11:05 16/08/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 3234/BVHTTDL-TCDL, gửi  các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố về triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị: (1) Về nội dung truyền thông: Tập trung truyền thông về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước và của địa phương về phát triển du lịch; định hướng, chiến lược sản phẩm, thị trường, thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2030: Thông điệp “Vietnam - Vẻ đẹp bất tận”, 4 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo gồm du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch đô thị, các điểm đến du lịch, các sản phẩm chuyên đề như du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch tàu biển, Năm Du lịch quốc gia và các hoạt động kèm theo, các sự kiện, lễ hội du lịch; hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam...Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch và bảo vệ môi trường du lịch; vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng. (2) Về các kênh truyền thông: Truyền thông về du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin, kênh truyền hình về du lịch; ấn phẩm du lịch dạng in ấn và điện tử, sản xuất phim, video clip; khai thác các trang thông tin điện tử ... Truyền thông về du lịch lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện như diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, các sự kiện du lịch. Truyền thông về du lịch qua mạng Internet: Website, mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm, thông tin điện tử, đoạn phim ngắn, video clip... Truyền thông về du lịch qua các cuộc thi tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch; các buổi tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách truyền thông du lịch của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch và đơn vị liên quan.

Tại văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục Du lịch chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp du lịch về công tác thông tin, truyền thông về du lịch. Cung cấp nội dung thông tin về du lịch, các sự kiện du lịch lớn, Năm Du lịch quốc gia hàng năm... đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để các cơ quan báo chí và địa phương có kế hoạch tuyên truyền; Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể tại địa phương, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các hoạt động truyền thông về du lịch theo tinh thần công văn này./.

Yến Nhi