Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch về lữ hành và hướng dẫn viên

Cập nhật lúc: 20:38 21/03/2018

Ngày 19/3/2018, Tổng cục Du lịch đã gửi công văn số 239/TCDL-LH tới Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch về lữ hành và hướng dẫn viên.  

Lớp phổ biến Luật Du lịch 2017

Theo đó, để được cấp chứng chỉ điều hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc  tế, công dân phải tham gia kỳ thi và đạt kết quả trong kỳ thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc  tế do các cơ sở đào tạo đáp ứng quy định tổ chức. Công dân có quyền tự học hoặc  tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về điều hành du lịch trên cơ sở những nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL  và Quyết định số 92/QĐ- TCDL ngày 12/3/2018 của Tổng cục Du lịch ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Danh sách cơ sở đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế được công bố trên trang Web: quanlyluhanh.vn.

Doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc  tế trước ngày 01/01/2018, không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Luật Du lịch 2017 trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều kiện về người phụ trách hoạt động kinh doanh lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành lữ hành trở lên, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, phí thẩm định và in thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm thực  hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Diệu Vũ