Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật

Cập nhật lúc: 07:58 23/04/2018

Tổng cục Du lịch đã có công văn số 410/TCDL-VP, ngày 16/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo đó, về tập huấn nghiệp vụ du lịch đối với người quản lý, nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP. Tùy theo chức danh và yêu cầu, người lao động làm việc cho các cơ sở lứu trú du lịch phải qua các khóa tập huấn do doanh nghiệp triển khai hoặc có giấy chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp do các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Về Tiêu chuẩn xếp hạng căn hộ du lịch được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN-7798:2014.

Về phí thẩm định, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch được thực hiện theo các Thông tư của Bộ Tài chính, gồm: Thông tư số 33/2018/TT-BTC  ngày 30/3/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sơ lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Diệu Vũ