Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Cập nhật lúc: 10:13 27/08/2018

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới tại Việt Nam, Tồng cục Du lịch vừa ban hành văn bản số 1121/TCDL-HTQT, gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2018.

Theo đó, đề nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai một số hoạt động thiết thực chào mừng: Một là tổ chức tọa đàm, hội thảo về vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Chủ đề hội thảo gợi ý: “Du lịch và chuyển đổi số: Công cụ phát triển và xúc tiến điểm đến”, “Phát triển du lịch bền vững thông qua chuyển đổi số”. Hai là cử đại diện tham dự Hội thảo Cách mạng Công nghiệp 4.0: Tầm quan trọng của công nghệ và đổi mới; ngày 04/9/2018 tại Hà Nội và Hội thảo Phát triển du lịch Việt Nam - Nâng cao hiệu quả ra quyết định trên cơ sở sử dụng dữ liệu và công nghệ chuỗi khối Blockchain ngày 08/9/2018 tại TP. Hồ Chí Minh. Ba là tuyên truyền, phổ biến vai trò của chuyển đổi số với phát triển du lịch thông qua việc treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2018 tại nơi công cộng, công sở, điểm du lịch của địa phương đón nhiều khách tham quan. Bốn là khuyến khích, vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của địa phương hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới với các hình thức phù hợp với khả năng của từng đơn vị.

THÔNG ĐIỆP NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI

Ông Zurab Pololikashvili

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)

 

Năm nay, Ngày Du lịch Thế giới đề cao sự cần thiết đầu tư vào công nghệ số đột phá có thể khuyến khích môi trường sáng tạo và kinh doanh trong ngành du lịch.

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, với những tiến bộ số chuyển đổi cách chúng ta suy nghĩ, chuyển đổi hành vi và khuyến khích sáng tạo. Chúng ta không chỉ cần những công cụ mới mà còn cần năng lực và hướng tư duy mới. Vì vậy thông qua gia đình Liên hợp quốc, chúng ta đang thiết kế những dự án, sáng kiến và quan hệ đối tác sáng tạo.

Quy mô rộng lớn và tác động của ngành du lịch toàn cầu tới các ngành khác và các Mục tiêu Phát triển bền vững đưa trách nhiệm xã hội của du lịch lên hàng đầu, đi đôi với việc sáng tạo ở tất cả các cấp.

Khai thác sáng tạo và tiến bộ số mang đến cho du lịch cơ hội nâng cao tính bao trùm, trao quyền cho cộng đồng địa phương và quản lý tài nguyên hiệu quả cùng với các mục tiêu khác trong bối cảnh thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyển đổi số có mục đích đem lại lợi ích cho tất cả các bên, và chúng ta đang đảm bảo ngành du lịch tham gia đóng góp cho cam kết toàn cầu này.

Minh Long