Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019

Cập nhật lúc: 17:03 24/05/2019

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký ban hành văn bản số 1969/BVHTTDL-KHCNMT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị:

Một là tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 2229/BTNMT-TTTNMT. Hai là tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí. Ba là triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí... Bốn là tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của du khách, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, cộng đồng địa phương, như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải ra môi trường tại các khu điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí; phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân, phong trào trồng cây xanh để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí. Năm là khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng, như: Trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu,...; huy động các nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo vệ môi trường trên cơ sở các Bộ Tiêu chí bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans), “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sáu là đối với các địa phương ven biển, ngoài các nội dung nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch nghiên cứu tổ chức thực hiện các nội dung, như: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ Tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức trưng bày, triển lãm về những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Bảy là đẩy mạnh các hoạt động du lịch biển, đảo trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hoá, lịch sử đặc sắc của địa phương./.

Thanh Viên