Thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép

Cập nhật lúc: 16:26 12/06/2018

Đó chính là nội dung vừa được Tổng cục Du lịch chỉ đạo Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành trong cả nước tại văn bản số 713/TCDL-LH.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung: Một là chi đạo các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành: Khôg tổ chức, hỗ trợ, bao che cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài thực hiện chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép; Kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng  biết khi nghi ngờ, phát hiện tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép ra nước ngoài để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật; Đưa khách du lịch đến những cơ sở mua sắm có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và niêm yết giá rõ ràng; Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của khách. Hai là tăng cường phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn. Ba là tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật Việt Nam cho doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch cho khách du lịch./.

Quang Long