Tây Nguyên có thêm 01 khu du lịch được quy hoạch phát triển thành khu du lịch quốc gia

Cập nhật lúc: 15:25 18/03/2018

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1845/VPCP-KGVX về việc bổ sung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Một góc Biền Hồ - Gia Lai (ảnh internet)

Theo đó, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai được bổ sung vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Quy hoạch theo luật định để phát triển Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya theo hướng bền vững, hiệu quả.

Như vậy, hiện nay cả nước có 47 khu du lịch được quy hoạch khu du lịch quốc gia. Trong đó, vùng Tây Nguyên có 04 tỉnh với 05 khu du lịch được quy hoạch khu du lịch quốc gia, gồm: TỈnh Kon Tum (Khu du lịch Măng Đen), tỉnh Đắk Lắk (Khu du lịch Yok Đôn), tỉnh Lâm Đồng (Khu du lịch Tuyền Lâm; Khu du lịch Đa Kia - Suối Vàng) và tỉnh Gia Lai (Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya).

Duy Hà