Sơn La tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu du lịch và du lịch vùng hồ thủy điện Sơn La”

Cập nhật lúc: 19:41 12/09/2017

Nhằm hướng đến xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La ấn tượng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”.

ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng dự thi là mọi tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh và công dân nước ngoài có ý tưởng sáng tạo, có khả năng sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng hồ thủy điện Sơn La.

Về hình thức, tác phẩm dự thi hợp lệ phải bao gồm biểu trưng và khẩu hiệu. Khẩu hiệu dự thi là bản in trên giấy A4, biểu trưng in màu kèm bài thuyết minh không quá 300 từ, ý nghĩa khẩu hiệu không quá 400 từ. Biểu trưng, khẩu hiệu phải có tính khái quát, thẩm mỹ cao, thể hiện được nhiều ý nghĩa biểu trưng du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Ban Tổ chức sẽ xét tặng 02 giải Nhất với hai nội dung (01 giải cho biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Sơn La; 01 giải cho biểu trưng và khẩu hiệu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La); trường hợp biểu tượng và khẩu hiệu của hai tác giả khác nhau thì giải thưởng được phân chia thành 01 giải Nhất về biểu tượng và 01 giải Nhất về khẩu hiệu và 06 giải Khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi trong tháng 9 năm 2017;  tổ chức chấm và trao giải cuộc thi vào tháng 10/2017. 

Hồ sơ và sản phẩm dự thi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, địa chỉ: Tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Dương Nguyễn