Sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 15:38 07/10/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Mục đích của Hội thảo nhằm đánh giá tình hình, tác động của Covid-19 đến công tác đào tạo nhân lực du lịch thời gian qua; đề ra phương hướng và giải pháp đào tạo nhân lực ngành Du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19 và các rủi ro khác; tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo du lich, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ thông tin về đào tạo và sử dụng nhân lực du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo nhân lực du lịch.

Thác Buôn Ngô A, huyện Krông Bông

Hội thảo dự kiến khoảng 200 đại biểu với thành phần, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo về du lịch, các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, khách sạn, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo nhân lực du lịch và các phóng viên báo, đài.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong hời gian 02 ngày tháng 11 năm 2020 tại khu vực miền Trung Tây Nguyên hoặc khu vực phía Bắc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thành công Hội thảo.

Xem văn bản tại đây

Duy Hà