Sẽ có Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật lúc: 17:18 12/05/2018

Đó chính là nội dung dự thảo đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ ngày 09/5 – 08/7/2018.

Theo đó, dự thảo Nghị định, gồm 04 chương với 27 điều, cụ thể: Chương I là những quy định chung; Chương II là những hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Chương III quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Chương IV là các điều khoản thi hành.

Điểm đáng lưu ý trong Nghị định là điều khoản chuyển tiếp: Đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm đồng thời bổ sung các hành vi vi phạm mới để phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 và văn bản quy định chi tiết; Bỏ các hành vi vi phạm không còn phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết; Giữ nguyên các hành vi vi phạm vẫn còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết; Bổ sung một số hành vi vi phạm xảy ra thường xuyên trong lĩnh vực du lịch, tuy nhiên không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch nên chưa được đưa vào Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP mà được quy định tại một số các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác của Chính phủ có liên quan…

TV