Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật lúc: 21:58 22/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, với 4 Chương và 29 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh của Nghị định này là các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, gồm cảnh cáo và phạt tiền. Ngoài ra, có các hình thức xử phạt bổ sung, như: Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; thẻ hướng dẫn viên du lịch; quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; quyết định công nhận điểm du lịch; quyết định công nhận khu du lịch; biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả; thẻ hướng dẫn viên du lịch giả; biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch giả.

Vi phạm quy định chung về hoạt động kinh doanh du lịch: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không có nhân lực hoặc cơ sở vật chất để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý; phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối vợi hành vi giải quyết không kịp thời kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý khi nhận được kiến nghị, phản ánh; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách du lịch; không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro, sự cố; xảy ra với khách du lịch; không giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý; thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch; không thông báo, chỉ dẫn cho khách du lịch trong trường họp khẩn cấp. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch.

Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi phối hợp không kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không hướng dẫn, cung cấp cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin liên quan đến chương trình du lịch; không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; không phổ biến,hướng dẫn khách du lịch ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; hợp đồng lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định; chương trình du lịch thiếu một trong các nội dung theo quy định; hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định.  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế theo quy định; không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định; cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch; không cung cấp thông tin về chương trình du lịch, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch; không công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch hoặc trong hợp đồng lữ hành hoạc trên ấn phẩm quảng cáo hoặc trong giao dịch diện tử. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc không là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch theo quy định; sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch không đúng phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch; sử dụng hướng dẫn viên du lịch để thực hiện chương trình du lịch mà không có hợp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo quy định; không viết hoặc không gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không có biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành; không có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên du lịch theo quy định; không tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định; không có hợp đồng đại lý lữ hành với đại lý lữ hành theo quy định; không có chương trình du lịch theo quy định; không thực hiện chế độ lưu giữ hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;  kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; Thay đổi chương trình du lịch, tiêu chuẩn, dịch vụ đã ký kết mà không được sự đồng ý của khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch; Không quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch theo quy định; Không sử dụng dịch vụ do tổ chức, cá nhân thuộc Danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch theo quy định; Sử dụng hướng dẫn viên du lịch có hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch; Sử dụng người sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hướng dẫn cho khách du lịch. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không thực hiện đúng quy định về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; Không bổ sung đủ số tiền ký quỹ đã sử dụng theo quy định; Sử dụng người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành không bảo đảm điều kiện theo quy định. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định; Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành không đúng phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành ghi trong giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh; Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp khác để hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật; Sử dụng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi đã thông báo tạm ngừng hoạt động; Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả để hoạt động kinh doanh.

Vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch; vi phạm quy định chung về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; vi phạm quy định về điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuât, dịch vụ lưu trú du lịch; vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với cơ sở lưu trú đã được công nhận hạng; vi phạm quy định về nghĩa vụ của khách du lịch; vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch; vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch; vi phạm quy định về vận tải khách du lịch bằng đường bộ; vi phạm quy định về vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa cũng có các khung tiền phạt tương ứng đối với mỗi hành vi.

Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ quan Thanh tra chuyên ngành; Chủ tịch UBND cấp xã, huyện, tỉnh; thẩm quyền của quản lý thị trường; của Bộ đội biên phòng; của Cảnh sát biển và của Công an nhân dân./.

TV