Phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ HDVDL

Cập nhật lúc: 11:06 24/04/2018

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Du lịch tại văn bản số 398/TCDL-LH, gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc chấn chỉnh hoạt động cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng công dân sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan: Một là chủ động rà soát lại quy trình thực hiện công tác thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. Khi phát hiện các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ là giả mạo, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành từ chối cấp thẻ, yêu cầu người đề nghị thực hiện nghĩa vụ liên quan đồng thời gửi thông báo vê Tổng cục Du lịch và gửi công văn đề nghị Công an tỉnh/thành phố phối hợp xử lý. Hai là chủ động cập nhật thông tin chi tiết về các đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả lên trang web huongdanvien.vn ngay khi phát hiện sai phạm để dễ dàng phát hiện các trường hợp cố tình sử dụng hồ sơ giả mạo để đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch tại địa phương khác sau khi đã bị phát hiện. Ba là tăng cường trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm mọi hành vi tiếp tay cho công dân làm thẻ hướng dẫn viên du lịch giả, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch không đúng quy định. Bốn là phối hợp với các cơ quan liên quan và chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên tiến hành công tác thanh, kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn và kiên quyêt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hướng dẫn du lịch và cấp, đôi thẻ hướng dẫn viên du lịch. Năm là triển khai và hướng dẫn công dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; hướng dẫn chi tiết về hướng dẫn du lịch và việc công nhận văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp. Sáu là nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1739/TCDL-L.H ngày 27 tháng 12 năm 2017 cua Tổng cục Du lịch về việc giải quyết đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với các trường hợp giả mạo hồ sơ./.

Linh Nhi