Phối hợp triển khai Kế hoạch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm

Cập nhật lúc: 15:39 11/09/2018

Đó chính là nội dung vừa được Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Ngô Hoài Chung ký ban hành tại văn bản số 1237/TCDL-LH, gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ "T chức phát động xây dựng và xã hội hóa nhà vệ sinh đạt chun phục vụ khách du lịch”, ngày 17/8/2018, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh dành cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm và tổ chức Hội nghị triển khai mô hình này đối với các tỉnh, thành phố trọng điểm.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo và giao Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối thực hiện những nội dung sau: Một là triển khai thực hiện Kế hoạch Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Hai là tải logo nhận diện nhà vệ sinh cho khách du lịch tại đường link: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/27220 để phổ biến nhận diện biểu tượng “Thoải mái như ở nhà” tại địa phương./.

An Nhiên