Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam

Cập nhật lúc: 20:44 03/12/2017

Quang cảnh Hội nghị triển khai công việc 2017-2018 của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam

Đó là đề nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam đối với các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cả nước trong việc quản lý và hỗ trợ nghề nghiệp cho các hướng dẫn viên là Hội viên Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam (Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người hành nghề hướng dẫn du lịch ở Việt Nam, được Hiệp hội Du lịch Việt Nam thành lập ngày 10/10/2017).

Nội dung cụ thể, gồm: Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hiệp hội Du lịch tỉnh, thành phố thành lập Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch tỉnh, thành phố. Chi hội này sẽ hoạt động theo cơ chế do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố thống nhất; đồng thời tuyên truyền, vận động các hướng dẫn viên hoạt động trên địa bàn đăng ký gia nhập Chi hội Hướng dẫn viên; Trong trường hợp các địa phương chưa thành lập Hiệp hội Du lịch hoặc Hiệp hội Du lịch địa phương đang có khó khăn không thành lập được Chi hội Hướng dẫn viên thì thông báo cho các Hướng dẫn viên du lịch trên địa vàn đăng ký Hội viên với các Chi hội, Câu lạc bộ Hướng dẫn viên do Hiệp Hội Du lịch Việt Nam thành lập trong khu vực.

Hiện nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang thành lập các tổ chức trực thuộc mang tính liên vùng để hỗ trợ cho các địa phương có khó khăn, hỗ trợ cho các hướng dẫn viên thường xuyên di chuyển địa điểm hành nghề, tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Du lịch 2017.

Bên cạnh đó, Hội Hướng dẫn viên Việt Nam đang tập trung xây dựng Hệ thống Công nghệ thông tin quản lý và hỗ trợ hoạt động Hướng dẫn du lịch, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Hệ thống này đảm bảo tính hiện đại, tiện lợi và kết nối được hoạt động của các Hướng dẫn viên với các công ty lữ hành, công ty cung ứng dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý. Việc đăng ký Hội viên, nộp lệ phí gia nhập Hội (1 lần), Hội phí (hàng năm) và thu chi tài chính của Hội được công khai minh bạch và dự kiến sẽ được kiểm toán hàng năm. Dự kiến, hệ thống này sẽ đảm bảo kịp thời việc đăng ký gia nhập Hội và cấp Thẻ hội viên cho các Hướng dẫn viên là Hội viên trước ngày 01/01/2018, ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực thi hành.

 

Nguyễn Duy