Kế hoạch xúc tiến đầu tư du lịch năm 2019

Cập nhật lúc: 08:28 25/02/2019

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 139/TCDL-, gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2019.

Theo đó, để triển khai Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch sẽ dự kiến triển khai 4 mảng hoạt động lớn, gồm: Nghiên cứu, xây dựng cơ sỡ dữ liệu thị trường; Đẩy mạnh các hoạt động emarketing; Tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam và Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở một số hội chợ, thị trường nguồn lớn và đón các đoàn doanh nghiệp, báo chí vào khảo sát tại Việt Nam.

Liên quan đến tổ chức gian hàng du lịch quốc gia và chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch sẽ tập trung vào những thị trường trọng điểm, có khả năng tiếp tục tăng trưởng bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Mỹ... Tổ chức giới thiệu du lịch Việt Nam tại Nhật Bản (Tổ chức giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, Nga, tại các nước ASEAN (dự kiến Indonesia, Philippines), tại Mỹ bên lề hội nghị ASTA; Tham gia Hội chợ du lịch tại Trung Quốc; hội chợ HanaTour - Hàn Quốc;  Hội chợ MITT – Nga; Hội chợ WTM – Anh; Hội chợ TRAVEX – Brunei; Hội chợ 1TB - Đức; Hội chợ MITT – Nga; Hội chợ FITUR - Tây Ban Nha.

Với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa hoạt động xúc tiến, quảng bá của quốc gia, các địa phương, các doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch thông tin và trân trọng mời các đơn vị quan tâm tham gia, phối hợp tổ chức, vận động các doanh nghiệp du lịch tại địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia năm 2019./.

Yến Linh