Hướng dẫn quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Cập nhật lúc: 21:05 21/03/2018

Tổng cục Du lịch đã gửi công văn số 238/TCDL-LH tới Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.  

Theo đó, Luật Du lịch 2017 không có quy đinh chuyển tiếp cho những người đã được cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. Vì vậy, người có nhu cầu hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại điểm phải làm thủ tục đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định.

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố có trách nhiệm định kỳ hàng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm, tổ chức kiểm tra cho những người có nhu cầu hành nghề hướng dẫn du lịch tại điểm và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho những người đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra. Vì vậy, cần chủ động xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, quy trình tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định.

Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, chi phí tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

Diệu Vũ